Het Andere Wonen

Het Andere Wonen

Veranderingen in de bekostiging van zorg, andere wensen van bewoners en verschuivingen in de leeftijdsopbouw van onze bevolking: allemaal zaken die vragen om innovatieve zorgconcepten. Denk aan woonvormen met meer regie voor de bewoners, met zorg binnen handbereik. Binnen grote zorgorganisaties  en binnen de huidige wetgeving is dat niet goed mogelijk. Innovatieve ideeën zijn vrijwel kansloos vanwege de vele eisen waaraan moet worden voldaan.

Daarom heeft Vivent ‘Het Andere Wonen’ ontwikkeld, een nieuw, kleinschalig woonconcept met zorg op maat voor mensen met geheugenproblemen.

 

Het concept

Steeds meer ouderen hebben behoefte aan ondersteuning, maar ze willen zo lang mogelijk  zelfstandig blijven. Een loffelijk streven waar de overheid graag haar medewerking aan verleent. Niet alleen uit respect voor de wensen van deze mensen, maar ook omdat intramurale zorg veel duurder is dan ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen en deels zelfredzaam zijn.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze groeiende vraag start Het Andere Wonen.  Het gaat om kleinschalige projecten geclusterd wonen in de wijk voor mensen met  geheugenproblemen. Een project bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en een of twee  gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten en ontmoetingen. Wonen met elkaar in combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg naar behoefte op maat. De mensen met  geheugenproblemen kunnen met of zonder partner in de wijk blijven wonen. Daar biedt Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn in het eigen appartement, de gemeenschappelijke ruimten of de tuin. Door de toepassing van domotica (techniek) hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. Geclusterd wonen zorgt voor veiligheid, geborgenheid en er is 24/7 zorg beschikbaar.

De woningen worden gebouwd in de sociale sector door (en blijven eigendom van) een woning corporatie of particuliere belegger. Elk project wordt  gerund door een ondernemerspaar, dat ook in het cluster woont. De ondernemers  sluiten met de bewoners een huur-, zorg- en  dienstencontract.

 

Franchiseformule
Het Andere Wonen wordt uitgerold als een franchiseformule. De ondernemer betaalt een fee en ontvangt steun  in de vorm van een doordacht zorgconcept, begeleiding in het opzetten en exploiteren van het woonconcepten, hulp bij het opstellen van contracten en de werving van bewoners, gebruik van de merknaam, voorfinanciering en coaching in een platform waarin alle ondernemers van andere Het Andere Wonen-complexen kennis en ervaring met  elkaar delen.

Net als andere ondernemers hebben de zorgondernemers van een wooncomplex van Het Andere Wonen te maken met risico’s en kansen. Een van de risico’s voor de ondernemer is leegstand. Een voorbeeld van kansen zijn de aanvullende diensten die de ondernemer de bewoners kan aanbieden.

 

Kansen voor ondernemers in de zorg
De overheid streeft naar meer marktwerking in de zorg. Vlot inspelen op veranderingen  in de maatschappij is voor grote organisaties lastig, omdat ze te maken hebben met  langlopende verplichtingen; denk aan huur- en arbeidscontracten. Voor jou als  ondernemer ligt dat anders.
Het Andere Wonen wil samen met ondernemerskoppels de wooncomplexen ontwikkelen/exploiteren. Waardige en liefdevolle zorg, gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij de speerpunten. Je woont als ondernemersduo zelf ook in het complex en kan zo de continuïteit en herkenbaarheid borgen en de veiligheid, nabijheid van dienstverlening en zorg op maat bieden zoals de cliënt vraagt.

Verdiensten

Je huurt het complex van Vivent Het Andere Wonen en verhuurt de woningen aan mensen met een ondersteuningsvraag. Je inkomsten bestaan uit huur, een vergoeding voor de basiszorg die je verleent  (dagelijkse lichamelijke verzorging, het schoonhouden van de  woning, de verstrekking van maaltijden, koffie en thee, ondersteuning bij het opstaan) en de opbrengst van aanvullende diensten zoals leuke activiteiten, een boodschappendienst, een hondenuitlaatservice of het wassen van kleding.

 

Het Andere Wonen helpt je op weg

Geen ervaring als ondernemer? Geen startkapitaal? Geen nood! Het Andere Wonen helpt je op weg. Zo lenen we je geld om de gemeenschappelijke ruimte in te richten en te kunnen starten.

Wat krijg je nog meer van ons: • een doordacht zorgconcept • een uitgewerkte franchiseformule met een merknaam, logo en huisstijl • begeleiding in het opzetten en exploiteren van het wooncomplex • hulp bij het opstellen van contracten • hulp bij het werven van bewoners • hulp bij het werven van personeel • ondersteuning de administratie, communicatie, personeelszaken • toegang tot een platform waarin alle ondernemers van Het Andere Wonen-complexen kennis en ervaring met elkaar delen.